Amido AB är Sveriges ledande företag inom området optimering och integrering av nyckelfria passersystem.

Vi erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare lösningar som höjer säkerheten för alla passersystem samtidigt som investerings- och administrationskostnaderna sjunker.

HFAB om Amidos fördelar

Chalmersfastigheter valde Amido

 

Från falsk säkerhet
till ökad säkerhet
De två främsta motiven för att skaffa passersystem är att du vill slippa resurskrävande och dyr manuell nyckelhantering samt att du vill öka säkerheten i din fastighet. Och ja, skramlande nyckelknippor och ständiga byten av låscylindrar kan glömma när du låtit installera ett passersystem. Men hur är det egentligen med säkerheten?

Med all den kunskap och erfarenhet vi har från hur det fungerar i praktiken är vårt ärliga svar: Allt för ofta handlar det om falsk säkerhet. Hur kan vi påstå det?

Jo, för att adminstrationen av behörigheter i de passersystem som idag finns på marknaden inte följer någon standard. Därmed blir säkerheten beroende av kompetensen hos den som sköter inmatningen. Undantag finns, men det vanligaste är att behörighetshanteringen sker lokalt på plats av personer som saknar den kompetens som krävs för säkerställa datakvalitet. Så här ser det ut på många håll. Hur ser det ut hos er?

I Amidos lösning renodlas all behörighetshantering och det finns en styrning för hur en organisation ska sköta sin uppläggning av säkerhetskritiska behörigheter.
 

Enklare och billigare
administration
Med Alliera-plattformen kan du helt automatisera hantering av kort och behörigheter genom att information om personer och rättigheter kan hämtas från exempelvis ERP-system.

Som fastighetsägare kan du lägga ut hantering av kort och behörigheter på hyresgästerna. Enklare och billigare för dig som fastighetsägare. Snabbare och effektivare för hyresgästerna.
 

Sänkta investerings-
kostnader
Ingen leverantör av passersystem har drivkraft att vilja göra det lätt att gå från det egna systemet till en konkurrents. På så sätt erhålls en inlåsningseffekt. Bra för leverantören – dyrt för kunden.

En annan viktig anledning till att man som kund ”tvingas” fortsätta med den leverantör man en gång valt är svårigheten att flytta behörigheter från ett system till ett annat.

Det finns minst en faktor 10 i potential från den billigaste till den dyraste dörrutrustningen. Samtidigt finns det inget som säger att den dyraste utrustningen är bättre vad gäller kvalitet, säkerhet eller funktion.

För en fastighetsförvaltare som har fler än två passersystem som inte är integrerade ökar kostnaderna och hanteringsproblematiken exponentiellt för varje system.

Med Amidos plattform Alliera blir fastighetsförvaltaren helt leverantörsoberoende och kan upphandla till bästa pris/prestanda. Dessutom förlängs livslängden på befintliga system genom att de steg för steg kan kompletteras med nya och enklare funktioner.


  Om säkerhetslösningar

  Om kodlås

  Om tvättstugebokning